powrót

o projekcie

postaci

instalacja

ksišżka

foto-video

wydarzenia

o autorce

Projekt Invisible inVisible /Niewidzialne widzialnego/ dotyczy kobiet "nieumiejscowionych" w historii, które Z różnych powodów zostały zapomniane lub wymazane ze zbiorowej pamięci. Mogą to być względy polityczne, narodowościowe, etniczne.

Interesują mnie postacie niejednoznaczne, którym udało się czegoś dokonać, zaistnieć w historii miasta, dzielnicy, regionu, ale posiadające "rysę" na biografii, która nie pozwala zakwalifikować ich jednoznacznie do grona bohaterek, którym wystawia się pomniki. Interesują mnie także postacie trudne do interpretacji, tajemnicze, pozostające na marginesie, których losy wydają się ważne z perspektywy współczesnych dyskursów kultury, a także problemów inności, tożsamości, wykluczenia.

Historia postaw kobiecych jest dla mnie ważna z powodów tożsamościowych - artystki kobiety, jednak projekt w szerszym kontekście dotyczy problematyki uprzedzeń, przemilczeń, dekonstrukcji poprzez sztukę stereotypów oraz roli i miejsca sztuki w przestrzeni publicznej. Ważny w tym projekcie jest dla mnie także aspekt społeczny, możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu i dialogu z lokalną społecznością, możliwość poruszenia tematów dziś dyskutowanych (tj. równy status, tolerancja, tego jak wpływa na to kim jesteśmy kontekst czasów) na przykładzie lokalnych historii.

W ramach projektu pracuję nad serią instalacji w przestrzeni publicznej na opuszczonych budynkach, która będzie nawiązywała do postaci zapomnianych kobiet. Projekt realizuję w Łodzi, ze względu na szczególną rolę kobiet w historii tego miasta, a także na szczególny charakter miasta, które jest w fazie transformacji i poszukuje swojej nowej tożsamości w obliczu współczesnych uwarunkowań.

stopka
                   
Centrum Dialogu  Galeria Wschodnia  Obieg  Łódzki Kongres KobietSztuka i Dokumentacja  Gdańska Galeria Miejska