powrót

o projekcie

postaci

instalacje

ksišżka

foto-video

wydarzenia

o autorce

Przy realizacji projektu korzystam z literatury, wspomnień, a także łódzkich archiwów i wiedzy miejscowych historyków. W postaciach / historiach, które stanowią dla mnie inspirację, szukam treści, które mogą być istotne i na nowo zdefiniowane z punktu widzenia współczesności. Przygotowuję książkę artystyczną zawierająca teksty i ilustracje związane z projektem, a także impresje, rysunki, notatki, które będą stanowić dopełnienie i komentarz do prac powstałych w przestrzeni miejskiej.

Wszystkich, którzy chcieliby opisać lub zilustrować historie nawiązujące do losów postaci prezentowanych w projekcie zapraszam do współpracy. Mogą to być materiały uzupełniające obraz tych postaci. Ale zależy mi w dużej mierze na historiach współczesnych. Możecie przysyłać historie podpisane własnym nazwiskiem lub pseudonimem.

Jeżeli zdarzyło Wam się ukrywać swoje poglądy, tożsamość (etniczną, seksualną itp.) lub przeszłość czy pochodzenie ze strachu przed reakcją otoczenia, kłopotami w pracy, jeśli przekroczenie społecznych norm naraziło Was na wrogie reakcje lub byłyście/byliście świadkami podobnych sytuacji, a chcecie to opisać, czekam na Wasze historie.


Mogą to być historie osobiste, zasłyszane, przeczytane, a także Wasze utwory literackie, legendy miejskie, gdyż między tzw. "autentycznymi" faktami a fikcją, czy też faktami "medialnymi" granica zatarła się w epoce symulakrów. Rzeczywistość jest inspiracją dla mediów, a te z kolei wpływają na nasz odbiór świata.

Nadesłane historie opublikuję na stronie internetowej, a w miarę możliwości też w druku. Nie będę publikować tekstów atakujących lub obrażających inne osoby lub grupy społeczne.

Czekam na Wasze historie: artist@ankalesniak.plstopka
                   
Centrum Dialogu  Galeria Wschodnia  Obieg  Łódzki Kongres KobietSztuka i Dokumentacja  Gdańska Galeria Miejska